Certyfikaty

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „K-mila” stawia przede wszystkim na jakość organizowanych szkoleń. Nasi wykładowcy i instruktorzy mimo wieloletniego doświadczenia w branży stale powiększają swoje kwalifikacje – wszystko po to aby przekazywać wiedzę i umiejętności dostosowane do dzisiejszych standardów czy nowinek technologicznych. 

Potwierdzeniem naszego doświadczenia w branży szkoleń operatorów są niezbędne certyfikaty i potwierdzenia wydane między innymi przez instytucje przeprowadzające oraz nadzorujące proces nabywania kwalifikacji przez operatorów. Wiarygodność przedstawianych przez nas zaświadczeń możesz sprawdzić w zewnętrznych bazach:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego https://osrodki.koordynacjaszkolenia.pl/

Urząd Dozoru Technicznego https://www.udt.gov.pl/programy-szkolen

Rejestr Instytucji Szkoleniowych https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka

Wybierając nasz ośrodek szkoleniowy masz pewność, że spełniamy rygorystyczne wymagania towarzystw klasyfikacyjnych.