Kursy

Kursy organizowane przez nasz ośrodek obejmują wiele specjalności, jeżeli na poniższym wykazie nie ma maszyny/urządzenia do obsługi którego potrzebujesz uprawnienia skontaktuj się z nami – postaramy się pomóc, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Wszystkie szkolenia, które tego wymagają zakończone są egzaminami państwowymi. Dodatkowo do każdego szkolenia wydajemy zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

CO OTRZYMUJESZ W CENIE KURSU?

  • udział w szkoleniu w zorganizowanej kameralnej grupie lub indywidualnie

  • niezbędne materiały dydaktyczne oraz zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych wraz z  odpowiedziami na własność

  • masz zapewniony nie ograniczony dostęp do ciepłych i zimnych napojów

  • na czas zajęć praktycznych oraz egzaminu praktycznego zapewniamy ci niezbędne środki ochrony osobistej (kask ochronny, kamizelkę ostrzegawczą, rękawice ochronne itp.)

  • załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności związane z zapisem na egzamin państwowy

  • – atrakcyjny rabat na kolejne szkolenia w O.K.Z. „K-mila”

  • możliwość organizacji noclegu w partnerskim hotelu na preferencyjnych warunkach

JAKIE SĄ TERMINY SZKOLEŃ I DOSTĘPNE MIEJSCA?
Zapisy prowadzimy cały czas, grupy liczą maksymalnie 15 osób, wszystko po to aby każdy uczestnik był traktowany możliwie jak najbardziej indywidualnie. Zajęcia odbywają się w godzinach zarówno porannych jak i popołudniowych oraz w weekendy, nie narzucamy sztywnego planu zajęć tylko dopasowujemy się do dyspozycyjności klientów. 
JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
Zapytaj o najbliższy termin pod nr tel. 739 240 040 lub szkolenia@k-mila.pl, możesz też odwiedzić nas osobiście pod adresem ul. 30 Stycznia 46, Tczew.
Razem ustalimy najlepszy dla Ciebie termin i system szkolenia, porozmawiamy o szczegółach.
Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz wpłacie zadatku rezerwacyjnego otrzymasz od nas gwarancję miejsca na szkoleniu.
Wówczas pozostaje Ci już tylko czekać na termin szkolenia i egzaminu:)

Kursy operatorów urządzeń transportu bliskiego prowadzimy na podstawie:

– Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321)

oraz

– Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008)  

Kursy operatorów sprzętu ciężkiego prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 118 poz.1263) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461).

kursy operatorów tczew
zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych
kursy operatorów koparek
kurs na spycharki
kurs na ładowarki jednonaczyniowe
sztaplarki
ładowarki teleskopowe
podnośniki koszowe

Zgubiłeś swoją książkę operatora i nie wiesz jak uzyskać duplikat?

Rejestr operatorów prowadzony jest przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn w Sieć Badawcza  Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie i tam należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionych bądź zniszczonych uprawnień. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://wit.lukasiewicz.gov.pl/centrum-koordynacji-szkolenia-operatorow-maszyn/https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/52-informacje-dla-operatorow

Jakie są wymagania przyjęcia na kurs?

Aby przystąpić do kursu musisz:

– mieć ukończone 18 lat

– nie ma wymagań odnośnie wykształcenia kierunkowego

– ponadto kandydat na operatora maszyn do robót ziemnych lub drogowych powinien legitymować się stanem zdrowia zezwalającym na obsługę danej maszyny 

– przy zapisie na szkolenie zawodowe wymagane jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50% wartości szkolenia, resztę możesz uregulować do dnia poprzedzającego egzamin państwowy

Gdzie odbywają się egzaminy?

Egzaminy państwowe zarówno teoretyczne jak i praktyczne odbywają się na terenie naszego ośrodka w Tczewie.