Hakowce/bramowce

Kurs obsługi hakowców i bramowców

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
  • charakterystyka techniczna dźwigników montowanych na pojeździe
  • eksploatacja dźwigników montowanych na pojeździe
  • obsługa techniczna codzienna
  • BHP
  • zajęcia praktyczne

 

 

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.