hakowy

Hakowy – lukowy – poddźwigowy

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • charakterystyka ogólna zawiesi cięgnowych i sposoby zawieszania ładunków
  • elementy zawiesi
  • przegląd konstrukcji elementów zawiesi
  • zawiesia specjalnego przeznaczenia
  • eksploatacja i obsługa zawiesi
  • sposoby komunikacji podczepiającego ładunek z operatorem
  • sygnalizacja optyczna i radiowa

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.