podnośniki koszowe

Kurs na podnośniki koszowe – podesty ruchome przejezdne

Program szkolenia uzgodniony jest z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje m.in. niżej wymienione zagadnienia:

 • podstawy prawne
 • budowa podestów ruchomych
 • stateczność podestów ruchomych
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • obsługa i eksploatacja podestów ruchomych
 • BHP
 • zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Termin ważności uprawnień wynosi w zależności od kategorii urządzenia:

 • podesty ruchome przejezdne – 5 lat
 • podesty ruchome stacjonarne – 10 lat
 • podesty ruchome wiszące – 10 lat
 • podesty ruchome masztowe – 10 lat
 • podesty na pojazdach kolejowych – 10 lat

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.