Kurs montażu rusztowań

Nazwa uprawnień: rusztowania budowlano – montażowe metalowe, montaż i demontaż, bez klasy

 

kurs montazu rusztowan
kurs na rusztowania
kurs montażu rusztowań
uprawnienia rusztowania
kurs montażu rusztowań
kurs montażu rusztowań

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do prawidłowego wykonywania zawodu montera rusztowań w zakresie budowy, montażu, demontażu i przebudowy rusztowań oraz eksploatacji rusztowań z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa

– przygotowanie do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną powołaną Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • – BHP

  • – ogólna budowa rusztowań budowlano – montażowych metalowych (podstawowe definicje, podział rusztowań, zastosowanie rusztowań, konstrukcja rusztowań)

  • – technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano  – montażowych metalowych (organizacja montażu rusztowania, posadowienie rusztowań, kotwienie rusztowań, technologia montażu i demontażu rusztowań roboczych i ochronnych o konstrukcji systemowej oraz rurowo – złączkowej)

  • – bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań (dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości, bezpieczeństwo montażu i demontażu rusztowań, bezpieczeństwo konstrukcji rusztowań, bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań, wymagania norm prawnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowania)

  • – dokumentacja techniczna rusztowań (dokumentacja towarzysząca, projekty i plany montażu rusztowań, dokumentacja prac montażowych i eksploatacji)

  • – zajęcia praktyczne – montaż i demontaż rusztowań budowlano – montażowych metalowych

Egzamin państwowy wieńczący kurs montażu rusztowań składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Bezpieczeństwo naszych kursantów stawiamy na pierwszym miejscu dlatego na czas zajęć praktycznych i egzaminu udostępniamy profesjonalne środki ochronne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

Gdy skończysz kurs montażu rusztowań budowlanych po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Dlaczego warto nam zaufać i wybrać nasz ośrodek do poszerzania swoich kwalifikacji?
– spełniamy aktualne wymagania Sieci Badawczej Łukasiewicz – IMBiGS (jedynej instytucji w Polsce nadającej uprawnienia montażysty rusztowań);
– nasza kadra wykładowców i instruktorów prowadząca kurs montażu rusztowań to doświadczeni specjaliści, praktycy z wieloletnim stażem w branży budowlanej;
– podczas zajęć praktycznych wykorzystujemy nowe, wysokiej jakości rusztowanie firmy RUBO – „SKYER”.
– Twoje bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu – na czas trwania kursu montażu rusztowań i egzaminu zapewniamy wysokiej klasy, certyfikowany sprzęt ochrony osobistej.
Odbywając u nas kurs montażu rusztowań:
– będziesz posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do podjęcia pracy podczas montażu i demontażu rusztowań;
– z łatwością podejmiesz atrakcyjną i dobrze płatną pracę.

Zapisz się na kurs montażu rusztowań 

 

W Polskiej Klasyfikacji Zawodowej zawód montera rusztowań ma nadany kod 711903.

Monter rusztowań może znaleźć pracę na budowach obiektów mieszkalnych, jak i przemysłowych w kraju i za granicą.

Zatrudnienie w zawodzie monter rusztowań oferują:

  • przedsiębiorstwa budowlane,

  • zakłady produkcyjne,

  • zakłady usługowe świadczące usługi montażu rusztowań,

  • duże przedsiębiorstwa produkcyjne związane z montażem rusztowań.

Monter rusztowań montuje, demontuje i przebudowuje rusztowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych i wiaty. Montuje rusztowania przyścienne, wolnostojące oraz jezdne. Łączy elementy rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania (np. warszawskie, rurowo-złączkowe, elewacyjne ramowe, przejezdne, modułowe). Sukcesywnie montuje pomosty robocze i zabezpiecza je barierami, jednocześnie sprawdzając geometrię konstrukcji. 

Montuje rusztowania typowe na podstawie instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania w odpowiedniej technologii – opisanej w dokumentach danego typu rusztowania, a rusztowania nietypowe na podstawie odrębnego projektu technicznego. Monter dobiera elementy do wykonania rusztowania według specyfikacji, sprawdza ich jakość oraz przygotowuje teren pod rusztowanie. Po zakończeniu prac docelowych zajmuje się demontażem rusztowań, czyszczeniem ich oraz konserwacją.W