kurs na żurawie samojezdne

kurs na żurawie samojezdne

Co obejmuje program szkolenia?

 • – Podstawy prawne
 • – Budowa żurawi
 • – Stateczność żurawi
 • – Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach
 • – Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • – Obsługa i eksploatacja żurawi
 • – BHP
 • – Zawiesia
 • – Współpraca z hakowymi
 • – Kryteria oceny zużycia elementów
 • – Zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Po zdanym egzaminie otrzymujemy również uprawnienia do obsługi żurawi przewoźnych, przenośnych (HDS) i stacjonarnych. 

Termin ważności uprawnień wynosi 5 lat.

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.