ładowarki teleskopowe

Kurs obsługi ładowarek teleskopowych

prawidłowa nazwa uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Program szkolenia uzgodniony jest z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje m.in. niżej wymienione zagadnienia:

 • wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego
 • rodzaje i typy wózków jezdniowych
 • wielkości znamionowe wózków jezdniowych, udźwig i grupa natężenia pracy
 • warunki bezpiecznej pracy
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • obsługa wózków jezdniowych
 • zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych zasilanych gazem LPG
 • praca w specyficznych warunkach
 • BHP przy obsłudze wózków jezdniowych
 • niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki – zasady postępowania
 • wiadomości o wózkach ze zmiennym wysięgiem
 • wiadomości o wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 • zajęcia praktyczne

W CENIE SZKOLENIA OTRZYMUJESZ GRATIS:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu „Bezpieczne użytkowanie butli gazowych” według programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach pod nr 06/12/2021/BUB
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu „obsługa wózków jezdniowych, platformowych, ciągnikowych, pchających” według programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach pod nr 06/12/2021/W-PCP

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Po pozytywnym wyniku egzaminu nabywasz również uprawnienia do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Termin ważności uprawnień wynosi 5 lat.

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.