Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Celem szkolenia na wielozadaniowe nośniki osprzętów jest:

– przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów

– nabycie wiedzy z zakresu budowy oraz zastosowania wielozadaniowych nośników osprzętu

– nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi wielozadaniowych nośników osprzętów wszystkich typów

– nabycie wiedzy w zakresie rodzajów i zastosowań wielozadaniowych nośników osprzętów

– nabycie umiejętności w zakresie współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót

– kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów to także zdobycie kompetencji w zakresie organizacji pracy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

– nabycie umiejętności z zakresu kontrolowania jakości wykonywanych prac

– zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania drobnych regulacji i napraw 

– przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – książka operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi wielozadaniowych nośników osprzętów wszystkich typów

Jakie zagadnienia programowe obejmuje kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętu?

– BHP ogólne

– Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

– Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów

– Technologia robót

– Zajęcia praktyczne

Egzamin państwowy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Niezaliczenie części praktycznej egzaminu wyklucza możliwość przystąpienia do części teoretycznej podczas jednej sesji egzaminacyjnej. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Koszt opłaty egzaminacyjnej zawarty jest w cenie kursu. Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju roboczym oraz kasku ochronnym, które udostępniamy naszym kursantom.

Gdy skończysz kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów po zdanym egzaminie państwowym otrzymujesz:

– świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu z podpisem elektronicznym

– wpis w książce operatora (aktualny obowiązujący wzór książki operatora wraz z wykazem maszyn, do których obsługi niezbędne posiadanie stosownych uprawnień znajduje się w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.07.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2020 r. poz. 1461). https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/files/rozporzadzenie_ministra_rozwoju_z_dnia_29.07.2020r.pdf

Warunki przyjęcia na kurs obsługi wielozadaniowych nośników osprzętów:

– ukończone 18 lat

Zapisz się na kurs

 

wielozadaniowe nośniki osprzętów

Najpopularniejsze na rynku modele wielozadaniowych nośników osprzętów produkują m.in. takie firmy jak: Bobcat, JCB czy Mecalac. Często są one mylone z mini ładowarkami i tak samo są nazywane w dokumentacji producentów ale ze względu na ogromny przekrój możliwych do zastosowania na nich narzędzi wymiennych prawidłowo powinny być nazywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętu. 

Do najczęściej spotykanych osprzętów wymiennych należą m.in.:

– chwytaki gospodarcze

– chwytaki przemysłowe

– dmuchawy śnieżne

– frezarki

– grabie mechaniczne

– koparka do rowów

– kosiarka

– kruszarka

– lemiesz spycharki

– młot hydrauliczny

– piła tarczowa

– pompa do betonu

– rozrzutnik soli i piasku

– równiarka

– świder ziemny

– walec wibracyjny

– widły paletowe

– zamiatarka

Jak widać przy pomocy jednej maszyny z zastosowaniem wielu osprzętów można wykonać niemal każdą pracę dlatego potocznie zwany „bobcaty” cieszą się sporą popularnością wśród firm realizujących roboty budowlane i drogowe.