Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

Nazwa i klasa uprawnień: zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, wszystkie, kl. II

Co obejmuje program szkolenia?

  • BHP ogólne
  • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  • Ogólna budowa i obsługa zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
  • Technologia robót
  • Zajęcia praktyczne

Po zdanym egzaminie państwowym kursanci otrzymują:

  • świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu
  • wpis w książce operatora

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat