HDS

Kurs obsługi żurawi przenośnych – HDS

Program szkolenia uzgodniony jest z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje m.in. niżej wymienione zagadnienia:

 • podstawy prawne
 • budowa żurawi
 • stateczność żurawi
 • urządzenia zabezpieczające
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • obsługa i eksploatacja żurawi
 • BHP
 • zawiesia
 • współpraca z hakowymi
 • kryteria oceny zużycia elementów
 • zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Termin ważności uprawnień wynosi 10 lat.

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.