suwnice

Kurs obsługi suwnic

Program szkolenia uzgodniony jest z Urzędem Dozoru Technicznego i obejmuje m.in. niżej wymienione zagadnienia:

 • podstawy prawne
 • budowa suwnic, wciągników i wciągarek, mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 • urządzenia zabezpieczające
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • obsługa i eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek
 • BHP
 • zawiesia
 • współpraca z hakowymi
 • kryteria oceny zużycia elementów
 • zajęcia praktyczne

Po ukończeniu szkolenia absolwenci przystępują do egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego.

Termin ważności uprawnień wynosi w zależności od kategorii urządzenia:

 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – 10 lat
 • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Termin szkolenia uzgadniamy indywidualnie, zajęcia mogą odbywać się w naszej siedzibie lub u zleceniodawcy.